Portfolio

Boxer1

The Boxer

The Boxer
Bronze
18″ * 26″ * 12″
Ed. of 6
© Tarzier 1993